CZ PL EN

Ochrana osobních údajů GDPR

Společnost TENIS HOTEL VITALITY a.s. se sídlem Vendryně č.p. 1217, 734 94 Vendryně, IČ: 28602765, zapsaná Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4217, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje hosta jsou zpracovávány správcem za účelem poskytování služeb a to na základě zákonné povinnosti, plnění smluv, oprávněného zájmu a na základně uděleného souhlasu.

Osobní údaje ubytovaného hosta jsou zpracovávány dle zákonné povinnosti zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. a 222/2017 o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a to na základě informace poskytnuté hostem v rozsahu daném zákonem.

Osobní údaje pro účely plnění smluvních podmínek jsou správcem zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a tel. kontakt.

Pro účely přímého marketingu jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa.

 

Příjemci osobních údajů a zpracovatelé

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány zpracovatelům:

AZ – account, spol. s r.o.

AZ systémy s.r.o

ČES - comp., s.r.o.

Mefisto Solutions, s.r.o

SMART HERO s.r.o

VITALITY Slezsko, s.r.o

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Právo na výmaz

O výmaz osobních údajů lze požádat prostřednictvím emailové adresy gpdr@hotelvitality.cz. Požadavky budou vyřízeny dle zákonné lhůty.

Úřad pro ochranu osobních údajů, dozorový orgán pro území České republiky www.uoou.cz

 

Kontaktní osoba:

Petra Pilchová 
mobil:       +420 734 753 818  
e-mail:  petra.pilchova@hotelvitality.cz

 

TENIS HOTEL VITALITY, a.s. 
č.p. 1217, 739 94 Vendryně 
IČ: 286 02 765

Společnost zapsaná Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4217.

Všeobecné obchodní podmínky hotelu Vitality 

Ubytovací řád 

Mimosoudní řešení sporů

Sbírka listin TENIS HOTEL VITALITY, a.s..

 

Recepce hotelu:

tel.:      +420 595 530 611
mobil:   +420 734 753 830 
fax:       +420 558 320 455  
e-mail:  recepce@hotelvitality.cz

 

SLEDUJTE NÁS

       

NOVINKY NA E-MAIL

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do e-mailové schránky?

Resort Vitality

Resort Vitality

www.resortvitality.cz
REZERVACE